ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈП КОМГРАД


JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA RADI OTUĐENJA POKRETNIH STVARI- SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE JP KOMGRAD

DRUGI KRUG JAVNOG OGLASA ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA RADI OTUĐENJA POKRETNIH STVARI- SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE JP KOMGRAD

  1. JP KOMGRAD Bačka Topola, Matije Korvina 18., 24 300 Bačka Topola, kao nosilac prava javne svojine na pokretnim stvarima- službenim motornim vozilima, poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave pismenu ponudu radi otkupa pokretnih stvari- službenih motornih vozila.
  2. Pokretne stvari- službena motorna vozila se otuđuju iz javne svojine u postupku prikupljanja pismenih ponuda.
  3. Predmet otuđenja  su sledeće pokretne stvari- službena motorna vozila (putnička vozila):

 

Rednibroj Marka i tip vozila Registarskaoznaka BrojŠasije/broj motora Zapremina motora/snaga motora Godina proizvodnje Početna cena(DIN) Iznos depozita(10% od početne cene u DIN)
1 ŠKODA OKTAVIA BT-O10-ČČ TMBBE21Z772106432 1968 2007 351.400 35.100
2 ŠKODA SUPER B BT – OO7 –SZODJAVLJEN TMBAF63T2B9027324 1968 2010 863.856,00 86.385

Krajnji rok za podnošenja ponuda je četvrtak 8.03.2018.god., do 13,00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnice firme  do navedenog roka.

Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Motorna vozila se mogu pogledati u dvorištu JP Komgrad Bačka Topola, Matije Korvina 18, svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 13,00 časova, počev od 02.03.2018.god. do 08.03.2018.god. uz prethodnu najavu na telefon 024 712-510,  kontakt osoba Zoran Vujović.

Javno otvaranje pismenih ponuda će obaviti Komisija, i isto će se održati u zgradi JP Komgrada Bačka Topola, ul. Matije Korvina 18, u petak, 9. mart 2018. godine, sa početkom u 14,00 časova.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi opunomoćeni predstavnici.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈП КОМГРАД

ЈП КОМГРАД Бачка Топола, Матије Корвина 18., 24 300 Бачка Топола, као носилац права јавне својине на покретним стварима- службеним моторним
возилима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари- службених моторних возила.