Közvélemény kutatás

Hogyan értékelné a JP Komgrad következő szolgáltatásainak munkáját 1 (elégedetlen) és 5 (elégedett) skálán?

1. Водовод и канализација / Vízellátás és szennyvízelvezetés *

2. Одвожење комуналног отпада из домаћинстава / A hulladék elszállítása a háztartásokból *

3. Одржавање јавних и зелених површина / Köz- és zöldterületek karbantartása *

4. Погребне услуге / Temetkezési szolgáltatások *

5. Рад са странкама / Ügyfélfogadás *

Created with Perfect Survey