Értesítés

Értesítjük a felhasználóinkat,  hogy a Községi Tanács április 26-dikai ülésén  jóváhagyott Határozattal összhangban, a Komgrád Közvállalat szolgáltatásainak Árjegyzékének módósítására került sor mely június elsejével lép hatályba.

Az árjegyzék az egyszemélyes háztartások kategóriájával bővült a szemétszállításra vonatkozólag, mely fogyasztói kategória Topolya területén 4,1 dinár m2-enkénti árra jogosult, míg a több tagú háztartások esetében ez továbbra is marad 5,46 dinár m2-ként. A helyi közösségeinkben, ahol a Komgrád Közvállalat végzi a kommunális hulladék összegyűjtését és elszállítását, az egy tagú háztartások 450 dináros kedvezményes árban fognak részesülni, míg a több tagú háztartások 600 dinárt kell, hogy fizessenek ezért a szolgáltatásért havonta.

A 2021-еs Hulladékgazdálkozási és köztisztasággal foglalkozó községi Határozat alapján a kommunális szemetet  Topolya község területén, a topolyai Komgrád Közvállalat végzi, mely feladata, hogy ezt a tevékenységet megszervezze a helyi közösségek területén és kidolgozzon erre egy Átvételi tervet. Ez a terv dokumentáció alapján ez a kommunális tevékenység Bácskossuthfalván lesz еlőször megszervezve. A szemételszállítás a helyi közösségeink területéről kéthetenkénti dinamikával fog történni.