АКТИВИРАЈ УСЛУГУ „МОЈ Е-РАЧУН

Активацијом е-Рачуна, Ваши рачуни ће се испоручивати на e-mail адресу, у PDF формату, одмах по њиховом креирању.

 

КАКО АКТИВИРАТИ Е-РАЧУН?

 1. Скините изјаву о електронској достави рачуна у ПДФ формату са нашег сајта.
  Кликните овде да би сте скинули на ваш рачунар
 2. Испуните изјаву о електронској достави рачуна. Испуњену изјаву послати скенирану на е-маил: komgrad@stcable.rs, предати у просторије ЈП Комград-а или послати поштом на адресу: Матије Корвина 18, 24300 Бачка Топола
 3. Изјава се мора доставити до 25. у месецу, да би услуга била активна од следећег месеца.

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УСЛУГЕ Е-РАЧУН

 • Ова услуга је бесплатна.
 • Активирањем ове услуге смањујемо употребу папира и дајемо допринос у очувању и заштити животне средине.
 • Прихватањем ове Изјаве сматра се да слободно и изричито дајете Ваш пристанак за прикупљање и обраду Ваших података о личности уступљених Јавном предузећу „Комград“  Бачка Топола као кориснику путем Интернет странице у сврхе које су овде изричито наведене.
 • Изјаве које нису у потпуности попуњене неће бити прихваћене .
 • О свакој промени адресе за слање рачуна ( е-маил) корисник је дужан да обавести наше Предузеће писмено или електронски на адресу:  komgrad@stcable.rs .
 • Активацијом услуге „Мој Е- рачун“ корисник услуге прихвата да му се рачуни достављају искључиво електронским путем.
 • За престанак ове услуге потребно је да корисник писменим путем тражи деактивацију услуге,  након чега ће се месечни рачуни поново достављати путем поште.
 • Уколико кориснику услуге не буде достављен рачун на име извршених комуналних услуга у електронском облику, корисник услуге је дужан да до истека рока за плаћање рачуна о томе обавести предузеће доласком на благајну предузећа, писаним путем, слањем емаил-а на komgrad@stcable.rs  или позивом 712-510, како би му рачун односно информација о износу рачуна била достављена.
 • Ваше обрађене податке Јавно предузеће „Комград” Бачка Топола ће чувати у складу са прописима о чувању архивске грађе, као и  у складу са Законом о заштити података о личности („Службеник гласник РС“ број 87 од 13. новембра 2018. и у складу са чланом 40. истог Закона) што подразумева предузимање мере заштите за податке о личности од неовлашћеног приступа, коришћења, откривања, губитка, уништења или било какве друге злоупотребе.