ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП КОМГРАД

2024.ГОДИНА

Plan javnih nabavki ЈП КОМГРАД 2024

_________________________________________________________________________________

2023.ГОДИНА

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 2023 15.08.2023.

________________________________________________________________________________

2022.ГОДИНА

План јавних набавки 2022.

____________________________________________

 2021.ГОДИНА

План јавних набавки измена II

Измена План јавних набавки 2021

Одлука о измени плана ЈН 25-2021

ПЛАН ЈН 2021

_____________________________________________

 2020.ГОДИНА

План ЈН 2020.

_____________________________________________

         2019.GODINA

Измена плана 2019 III

Измена плана 2019 II

Измена плана ЈН 2019 (1)

План јавних набавки за 2019.годину

_____________________________________________________________________________________

          2018.GODINA

Измена плана ЈН 2018 -15.11.2018.

Измена плана ЈН 2018 – 12.10.2018.

План јавних набавки за 2018.годину

Измена плана јавних набавки за 2018.годину

II Измена плана ЈН 2018