2020.ГОДИНА

ЈНМВ 1/2020 ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ВОЗИЛА- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

__________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 4/2020 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА-ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

 

 

______________________________________________________________________________

ЈНМВ 3/2020 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

________________________________________________________________________________

ЈНМВ 2/2020 ЦЕВИ И АРМАТУРА

___________________________________________________________

ЈНМВ 1/2020 ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ВОЗИЛА

_____________________________________________________________________________________

2019.ГОДИНА

 

ЈНМВ 11/2019- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

_______________________________________________________________

ЈНМВ10/2019- НАБАВКА

ДОБАРА – ПРИРОДНИ ГАС

___________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 9/2019- РАДОВИ НА РУШЕЊУ – УКЛАЊАЊУ ГЛАВНОГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ МАТИЈЕ КОРВИНА БР.16А У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

__________________________________________________________________

ЈНМВ 8/2019 – ЈН У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ: НАБАВКА РАДОВА –  БУШЕЊЕ БУНАРА

__________________________________________________________________

ЈНМВ 7/2019- ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –  ВОДОМЕРИ

_______________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 6/2019- преговарачки поступак- радови на прикључењу објеката на дистрибутивни гасоводни систем

_________________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 3/2019- израда пројектно-техничке документације за проширење капацитета постојећег постројења за пречишћавање воде за пиће града Бачка Топола

_______________________________________________________________________

ЈНМВ 5/2019- услуга одржавања софтвера- интегралног информационог система  

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 4/2019- цеви и арматура

_____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 2/2019- грађевински материјал

________________________________________________________

JНМВ 1/2019- делови и прибор за возила и њихове моторе

__________________________________________________________________

2018. ГОДИНА

ЈНМВ 18/2018- ПРИРОДНИ ГАС

___________________________________________________________________

ЈНМВ 17/2018- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

______________________________________________________________________

JНМВ 16/2018 – ТРАКТОРСКА КРАНСКА КОСИЛИЦА

________________________________________________________________________

ЈНМВ 15/2018- НАБАВКА ВОДОМЕРА

_______________________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 14/2018- ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

______________________________________________________________________________________________________

 

ЈНМВ 13/2018 – РАДОВИ У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКА 4


ЈНМВ 12/2018-НАБАВКА ДОБАРА-СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ


ЈНМВ 11/2018 – интервентно возило-половног


ЈНМВ 10/2018  – набавка погребног возила

ЈНМВ-


ЈВНМ 9/2018 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ПУМПИ, БУНАРА ,ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА…


ЈВНМ 7/2018– УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


ЈНМВ 2/2018- МАЗУТ


ЈНМВ 1/2018- добро-електрична енергија