2020.ГОДИНА

ЈНМВ 1/2020 ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ВОЗИЛА- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација ЈНМВ 1-20 партија 4.5.6.7.

Позив за достављање понуда-поновљени поступак ЈНМВ 1-20

__________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 4/2020 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА-ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 4-2020

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈНМВ 4-2020

 

______________________________________________________________________________

ЈНМВ 3/2020 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 3-2020

Позив за достављање понуда

ЈНМВ 3-20 Конкурсна документација

________________________________________________________________________________

ЈНМВ 2/2020 ЦЕВИ И АРМАТУРА

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

___________________________________________________________

ЈНМВ 1/2020 ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ВОЗИЛА

obavestenje o obustavi javne nabavke JNMV 1-2020 partija 4.

obavestenje o obustavi javne nabavke JNMV 1-2020 partija 5.

obavestenje o obustavi javne nabavke JNMV 1-2020 partija 6.

obavestenje o obustavi javne nabavke JNMV 1-2020 partija 7.

obavestenje o zaključenom ugovoru jnmv 1-2020 partija 1.

obavestenje o zaključenom ugovoru jnmv 1-2020 partija 2.

obavestenje o zaključenom ugovoru jnmv 1-2020 partija 3.

obavestenje o zaključenom ugovoru jnmv 1-2020 partija 8.

obavestenje o zaključenom ugovoru jnmv 1-2020 partija 9.

Позив за достављање понуда ЈНМВ 1-20

JНМВ 1-20 делови и прибор за возила

_____________________________________________________________________________________

2019.ГОДИНА

 

ЈНМВ 11/2019- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 11-2019 електрична енергија

Позив за достављање понуда ЈНМВ 11-19

JNMV 11-2019 електрична енергија

_______________________________________________________________

ЈНМВ10/2019- НАБАВКА

ДОБАРА – ПРИРОДНИ ГАС

Обавештење о закљученом уговору- природни гас

Одлука о додели уговора ЈНМВ 10-2019

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда ЈНМВ10-19-измена

Конкурсна документација -измена

Позив за достаљање понуда ЈНМВ 10-19

___________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 9/2019- РАДОВИ НА РУШЕЊУ – УКЛАЊАЊУ ГЛАВНОГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ МАТИЈЕ КОРВИНА БР.16А У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2019

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда ЈНМВ 9-19

__________________________________________________________________

ЈНМВ 8/2019 – ЈН У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ: НАБАВКА РАДОВА –  БУШЕЊЕ БУНАРА

Обавештење o закљученом уговору ЈНМВ 8-2019

Конкурсна документација – бушење бунара

Позив за достављање понуда ЈНМВ 8-19

__________________________________________________________________

ЈНМВ 7/2019- ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –  ВОДОМЕРИ

Одлука о додели уговора – водомери

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда-водомери

_______________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 6/2019- преговарачки поступак- радови на прикључењу објеката на дистрибутивни гасоводни систем

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 6-2019

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку ЈНМВ 6-2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈНМВ 6-2019- гас

ЈНМВ 6-2019 Преговарачки поступак- гас

_________________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 3/2019- израда пројектно-техничке документације за проширење капацитета постојећег постројења за пречишћавање воде за пиће града Бачка Топола

Обавештење о обустави јавне набавке ЈНМВ 3-2019

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 3-2019

Конкурсна документација – израда пројектно-техничке документације

Позив за достављање понуда ЈНМВ 3-19

_______________________________________________________________________

ЈНМВ 5/2019- услуга одржавања софтвера- интегралног информационог система  

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5-2019 одржавање софтвера

Конкурсна документација ЈН 5-19

Обавештење о покретању преговарачког поступка-одржавање софтвера

____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 4/2019- цеви и арматура

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 4-2019 цеви и арматура

Конкурсна документација-цеви и арматура

Позив за подношење понуда

_____________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 2/2019- грађевински материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2019 грађевински материјал

Конкурсна документација- грађевински материјал

Позив за достављање понуда ЈНМВ 2-19

________________________________________________________

JНМВ 1/2019- делови и прибор за возила и њихове моторе

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 1.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 2.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 3.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 4.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 5.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 6.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 7.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ1-2019 партија 8.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1-2019 партија 9.

Конкурсна документација-резервни делови

Позив за достављање понуда ЈНМВ 1-19

__________________________________________________________________

2018. ГОДИНА

ЈНМВ 18/2018- ПРИРОДНИ ГАС

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 18-2018

Конкурсна документација-природни гас

Позив-ЈНМВ 18-2018 -природни гас

___________________________________________________________________

ЈНМВ 17/2018- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈНМВ 17-2018- електрична енергија

Позив за достављање понуда ЈНМВ17-ел.енергија

______________________________________________________________________

JНМВ 16/2018 – ТРАКТОРСКА КРАНСКА КОСИЛИЦА

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 16-2018

ЈНМВ 16-2018- Тракторска кранска косилица

Позив за подношење понуде 16-2018

________________________________________________________________________

ЈНМВ 15/2018- НАБАВКА ВОДОМЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 491-15-2018

Одлука о додели уговора JНМВ 15-2018

-ЈНМВ15-2018 ВОДОМЕРИ –

_______________________________________________________________________________________________________

ЈНМВ 14/2018- ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

Ј Н М В 14-2018

Одлука о додели уговора

______________________________________________________________________________________________________

 

ЈНМВ 13/2018 – РАДОВИ У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКА 4

ЈНМВ13-2018


ЈНМВ 12/2018-НАБАВКА ДОБАРА-СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ

JNMV 12-2018 . 22.05.2018.


ЈНМВ 11/2018 – интервентно возило-половног

Одлука о додели уговора ЈНМВ 11-2018

ЈНМВ 11-2018 26.03.2018. теренско-интервентно


ЈНМВ 10/2018  – набавка погребног возила

Позив за ЈНМВ 10-18

ЈНМВ-10-2018 20.03.2018.


ЈВНМ 9/2018 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ПУМПИ, БУНАРА ,ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА…

Јавна набавка мале вредности 9-18

Позив за ЈНМВ 9-18


ЈВНМ 7/2018– УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Одлука о додели уговора – услуге- мобилне телефоније


ЈНМВ 2/2018- МАЗУТ

ЈНМВ  2-18

Позив за ЈНМВ  2-2018


ЈНМВ 1/2018- добро-електрична енергија

ЈНМВ 1-18
Позив за ЈНМВ 1-18