НАДЗОРНИ ОДБОР

 

НЕМАЊА СИМОВИЋ- ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „КОМГРАД”

 Радно искуство:

 • 2003.-2005. Комерцијалиста „Синема“ДОО Суботица
 • 2005.-2006. Председник фудбалског клуба „Спартак“ Суботица
 • 2005.-2008. Потпредседник Скупштине – Град Суботица
 • 2008.-2012. Члан градског већа за омладину, спорт и туризам – Град Суботица
 • 2012.-2013. Члан градског већа за спорт – Град Суботица
 • 2014.-2016. Саветник управника Царине Сомбор
 • 2015.-2016. Председник фудбалског клуба „Бачка 1901“ Суботица
 • 2016.године члан Градског већа задужен за област спорта и омладине

 Образовање:

 • -Факултет за физичку културу, спорт и туризам – Нови Сад

 Познавање језика:

 • Енглески језик – добро

 Рад са рачунаром:

 • MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet
 • Diploma ECDL Start Certificate – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

Остало:

 • Возачка дозвола Б категорије

НОРБЕРТ САТМАРИ, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

САТМАРИ НОРБЕРТ, дипл.економиста – рођен 13. марта 1983. године у Бачкој Тополи где и данас живи. Основну и средњу школу-гимназију похађао је у Бачкој Тополи, а Економски факултет у Суботици. Од 2011. године запошљава се у Општинској управи Општине Бачка Топола. У оквиру Oдељења за oпшту управу и друштвене делатности задужен је за вођење регистра становништва и послове везанe за стицање статуса енергетски угроженог купца. Од2014. године као члан Комисије активно учествује у изради предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривреног земљишта на територији општине Бачка Топола, а од 2016.године и у изради предлога Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола.  Говори мађарски, српски и енглески језик.

 

ЈАНОШ ПАЖА, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПАЖА ЈАНОШ, дипломирани грађевински инжињер, хидро смер

Запослен у ЈП Комград од 2001.године као руководилац ОЈ водовод и канализација. Живи у Старој Моравици.

За собом има дугогодишње искуство у пројектовању водоводне и канализационе мреже.

Говори немачки, мађарски и српски језик

Рад са рачунаром:

MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet

Возачка дозвола А,Б,Ц,Е категорије.

 

 

 ДИРЕКТОР

ДИАНА ДОМАЊ ДУДАШ, ДИПЛ. ЕК.

 

 

 

 

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Општа служба

Финансијско књиговодствена служба

 

 

 

УСЛУЖНА РАДНА ЈЕДИНИЦА                                                                             ПРОИЗВОДНА РАДНА ЈЕДИНИЦА

 

О.J. Одржавање, грејање, димрад                                                                            О.Ј. Водовод и канализација

O.J. Чистоћа

O.J. Погребно

O.J. За одржавање комуналних објеката

О.Ј. зоохигијене