НАДЗОРНИ ОДБОР

 

НОРБЕРТ САТМАРИ- ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „КОМГРАД”

САТМАРИ НОРБЕРТ, дипл.економиста – рођен 13. марта 1983. године у Бачкој Тополи где и данас живи. Основну и средњу школу-Гимназију похађао је у Бачкој Тополи, а Економски факултет у Суботици.

Од 2011. године запошљава се у Општинској управи Општине Бачка Топола. У оквиру Oдељења за oпшту управу и друштвене делатности задужен је за вођење регистра становништва и послове везанe за стицање статуса енергетски угроженог купца. Од 2014. године као члан Комисије активно учествује у изради предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривреног земљишта на територији општине Бачка Топола, а од 2016.године и у изради предлога Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола.

Говори мађарски, српски и енглески језик.

ДОБРИЛА КРСМАНОВИЋ, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

ДOБРИЛА КРСМАНОВИЋ– дипл. економиста- рођена 06.октобра 1980.године
Образовање:
 Гимназија „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола; смер: општи,
 Економски факултет Суботица, смер: финансијски менаџмент и рачуноводство.
Радно искуство:
 СТР „ЗОКА“, Бачка Топола у периоду од 2004 – 2011. године на повременим пословима као трговац,
 ДОО „ПОСЕYДОН“ Бачка Топола у периоду од августа 2012. године до марта 2013. године као администратор,
 СТР „ПЛУС ЛЕДЕР „ Бацка Топола у периоду од јула 2013.године до новембра 2016.године као трговац,
 ССОШ”ЗДРУЖЕНА ШКОЛА” Бачка Топола тренутно запослена почев од новембра 2016.године на пословима дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове.
Познавање језика:
Енглески језик- средњи ниво ( читање, писање , говор ).
Рад са рачунаром:
Wорд, Еxцел, ПоwерПоинт, Интернет.

ЈАНОШ ПАЖА, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПАЖА ЈАНОШ, дипломирани грађевински инжињер, хидро смер

Запослен у ЈП Комград од 2001.године као руководилац ОЈ водовод и канализација. Живи у Старој Моравици.

За собом има дугогодишње искуство у пројектовању водоводне и канализационе мреже.

Говори немачки, мађарски и српски језик

Рад са рачунаром:

MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet

Возачка дозвола А,Б,Ц,Е категорије.

 

 

 ДИРЕКТОР

ДИАНА ДОМАЊ ДУДАШ, ДИПЛ. ЕК.

 

 

 

 

 1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

 

2. СЛУЖБА УСЛУЖНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ       

 

О.J. за комуналне послове

O.J. за одржавање мреже за дистрибуцију тополтне енергије, димничарске услуге и одржавање ћистоће на јавним и зеленим површинама

O.J. За одржавање комуналних објеката-улица и путева и зоохигијену

О.Ј. погребне услуге

 

3. СЛУЖБА ПРОИЗВОДНИХ КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ-ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

 

 

4. СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА КОЈИМА УПРАВЉА ЈП КОМГРАД