КОМГРАД ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Седиште Предузећа: Бачка Топола, ул.Матије Корвина бр.18
Шифра делатности: 38.11
Матични број: 08032874
ПИБ: 101443745

Текући рачун код банака:
1. Banca Intesa а.д. филијала Бачка Топола 160-920038-97
2. Војвођанска банка а.д. Филијала Бачка Топола 325-9500600014736-74

Директор Предузећа: Диана Домањ Дудаш
Контакт телефон: 024 / 712-510
Фаx: 024 / 715 711
Емаил адреса: komgrad@stcable.rs