ЈП„Комград” је препознало значај едукације, пре свега најмлађих суграђана по питању селективног сакупљања отпада, али и остале делатности комуналног предузећа.
Овај пројекат у себи обухвата унапређење институционалних капацитета општине Бачке Тополе, унапређење свести грађана у општини Бачка Топола о потреби адекватног поступања са отпадом, као и проширење обухвата и унапређење система организованог прикупљања отпада уз смањење количина отпада (селекцијом и рециклажом) на подручју општина Бачка Топола.
Основни циљ поменуте пројектне идеје односио се првенствено на развијање културе селективног одлагања отпада путем едукативних и практичних активности за ученике предшколског и основног образовања, као и подизање опште еколошке свести укупног становништва на подручју општине Бачка Топола. Главни циљ пројекта је едуковање најмлађих о значају исправног одлагања отпада, па ће предшколци ПУ „Бамби” И ученици нижих разреда основних школа (на почетку две градске школе) проћи и предавања на ову тему. Реч је о предавањима на српском и мађарском језику.
Општина Бачка Топола би успоставила ефикасан систем управљања отпадом, у складу са усвојеним стратешким приоритетима и принципима одрживог развоја и доброг управљања.