Очитавање – пријава стања водомера врши се на месечном нивоу. Корисници имају могућност да и сами пријаве стање водомера на шалтеру предузећа у улици Матије Корвина бр.18, Бачка Топола или позивом на телефонски број 024/712-510. Пријаве се примају задњих пет радних дана у месецу за текући месец.

Да би се ослободили од плаћања накнада за изношење смећа и коришћење воде у кућама и становима у којима нико не живи потребно је у књиговодство ЈП КОМГРАД Бачка Топола доставити следећу документацију:

  • Фотокопију личне карте подносиоца захтева
  • Задњи рачун од електричне енерије на коме се види да потрошња не прелази 30кw/х
  • Формулари се добијају у самом књиговодству и за њих треба уплатити 100 динара.

За промену корисничког имена потребно је у књиговодство ЈП КОМГРАД Бачка Топола, улица Матије Корвина бр.18, доставити следећу документацију:

  • Фотокопију личне карте
  • Фотокопију купопродајног уговора или фотокопију решења о наследству.

Самачка домаћинства имају могућност попуста на изношење смећа. Да би остварили овај попуст потребно је да се јаве у Центар за социјални рад општине Бачка Топола, да обезбеде два сведока и фотокопију личне карте.