Закон о комуналним делатностима димничарске услуге сврстава у послове од општег интереса за државу, јер се поред безбедности од пожара обезбеђује и повећање енергетске ефикасности, као и смањење загађења животне средине.

Веома је битно обратити пажњу на то шта се ложи, јер ако су у питању материјали који баш нису предвиђени за пећи и котлове, таложење чађи и смоле бива брже, а самим тим и зачепљење димњака. Управо због тога се димњаци морају чистити и проверавати.

ЈП „Комград” димничарске услуге пружа на територији општине и организовано у договору са власником објекта, димничар излази на терен.