2021.година

Јавни оглас за продају возила ЈП КОМГРАД

Комисија за отуђење сл.возила

_____________________________________________________________

2020.година

_____________________________________________________________

2019.година

ЈН 2/19-набавка у отвореном поступку – природни гас

Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2019

JН 2-19 Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда ЈН 2-19

Конкурсна документација ЈН 2-19

_________________________________________________________________________

ЈН 1/19 – набавка у отвореном поступку – набавка моторних горива

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2019 гориво

Позив за подношење понуда ЈН 1-19 горива

Конкурсна документација ЈН 1-2019

_________________________________________________________________________________________________

2018.година

ЈН 5/18 – набавка у отвореном поступку – набавка моторних горива

Обавештење о закљученом Уговору ЈН 5-18 горива

ЈВН 5-18 позив за подношење понуде

ЈВН 5-18 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_______________________________________________________

JН 4/18 – набавка у отвореном поступку- добара – набавка мазута

Конкурсна документација ЈНВ-4-18

Позив за подношење понуда 4-18

_______________________________________________________________

ЈН 3/18 – Радови на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективног становања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора ЈН 3-18

Измена конкурсне документације 09.08.2018.
Измена конкурсне документације ЈН 3-18Позив за подношење понуда ЈН 3-18
конкурсна документација ЈН 3-18

___________________________________________________________________________________________

ЈН  2 / 18 у отвореном поступку за јавну набавку добара – грађевинске конструкције и материјали

Одлука о покретању поступка ЈН 2-18 грађевински материјал
Позив за ЈН 2-18
ЈН 2-18

_____________________________________________________________________________________________

ЈН  1 / 18- у отвореном поступку за јавну набавку – горива за потребе функционисања предузећа за 2018.годину

Конкурсна документација ЈН 1/2018

ЈН 1-18