2021.година

_____________________________________________________________

2020.година

_____________________________________________________________

2019.година

ЈН 2/19-набавка у отвореном поступку – природни гас

_________________________________________________________________________

ЈН 1/19 – набавка у отвореном поступку – набавка моторних горива

_________________________________________________________________________________________________

2018.година

ЈН 5/18 – набавка у отвореном поступку – набавка моторних горива

_______________________________________________________

JН 4/18 – набавка у отвореном поступку- добара – набавка мазута

_______________________________________________________________

ЈН 3/18 – Радови на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективног становања___________________________________________________________________________________________

ЈН  2 / 18 у отвореном поступку за јавну набавку добара – грађевинске конструкције и материјали_____________________________________________________________________________________________

ЈН  1 / 18- у отвореном поступку за јавну набавку – горива за потребе функционисања предузећа за 2018.годину