У Бачкој Тополи се путем градске водоводне мреже снабдева око 7000 домаћинстава.

Сирова вода се прерађује, односно из ње уклањају штетни састојци – гвожђе, амонијак и арсен. На тај начин њен квалитет удовољава не само домаћим, него и европским, односно светским стандардима. Повремено се ради и превентивна дезинфекција хлором, којом се постиже добра микробиолошка исправност. Највеће извориште за град је централни  водозахват.

Што се тиче хемијских параметара, вода је доброг квалитета. Уколико се, што је и неминовно да се повремено појављује нека органолептичка промена, значи талог, жуто обојење, онда се раде превентивна испирања водоводне мреже на хидрантима и на тај начин се квалитет воде држи у добром стању.

У континуитету се у току године на територији града врши замена дотрајалих водомера, као и прикључивање грађана на нову водоводну мрежу.

Ефикасност и брзина представљају основну тежњу одржавања вододоводне мреже, да се прекиди у снабдевању потрошача водом сведу на најмању меру. Због тога је организовано стално дежурство интервентне екипе, која од момента пријаве квара служби на телефон 712-510 и на 064/854 22 43 само у року од неколико минута излази на терен и санира квар у било које доба дана током целе године.

Фекална канализација, односно мере које обезбеђују организовано и систематско непосредно и брзо сакупљање и транспортовање отпадних вода из насеља је делатност која захтева велику стручност и опрезност, с обзиром да је реч о материји која је штетна по животну средину. Домаћинства до којих још није стигла канализациона мрежа, отпадне воде углавном одлажу у септичке јаме стандардних запремина, које износе до шест кубних метара.