На основу одлуке Скупштине општине Бачка Топола из октобра 2016. године ЈП „Комград” преузело је обавезу обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Бачка Топола. Приликом преузимања ове надлежности од претходног дистрибутера ТМГ Топлота д.о.о. из Баточине, затечено стање система  је било у веома лошем стању, те је ЈП „Комград” у неколико наврата, до данашњег дана извршило ремонт истог и редован сервис уочи почетка грејне сезоне.

Грејна сезона почиње 15. октобра и траје до 15. априла. У периоду од 1. до 10. октобра врши се проба функционисања свих топлотних извора и ремонт постројења дистрибутивног система.

У току грејне сезоне грејни дан траје од 6 до 21 сат, а данима викенда од 7 до 21 сат.

У надлежности ЈП „Комград” је котларница у Видовданској улици (природни гас) и 8 гас генератора у Дунавској улици.

У Дунавској улици има 286 стана – на систему грејања је 169

У Видовданској улици има 175 стана – на систему је 93

Одлуку о цени топлотне енергије доноси Надзорни одбор ЈП уз сагласност Општинског већа. Аконтативна цена комуналне услуге снабдевање топлотном енергијом на основу Скупштинске одлуке, бр. 38-7/2022-V., која се плаћа у дванаест месечних рата у износу од 121,44 дин/м2 са ПДВ-ом.

Одлука СО Бачка Топола обједињује сва права и обавезе дистрибутера и купца. У њему су и услови искључења, односно прикључења корисника са система.

Купац се привремено може искључити са система даљинског грејања на основу поднетог захтева за искључење са отказним роком од 30 дана, али не у току грејне сезоне. Захтев се мора поднети од 15.априла до 15.августа. Искључење се врши у случају да је купац регулисао исплату доспелог дуга за грејање из претходног перода. Искључени корисник је дужан да  јавном предузећу плати 10% накнаде за испоручену топлотну енергију, због проласка инсталација грејања кроз његов стан, односно пословни простор.