На основу одлуке Скупштине општине Бачка Топола из октобра 2016. године ЈП „Комград” преузело је обавезу обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Бачка Топола. Приликом преузимања ове надлежности од претходног дистрибутера ТМГ Топлота д.о.о. из Баточине, затечено стање система  је било у веома лошем стању, те је ЈП „Комград” у неколико наврата, до данашњег дана извршило ремонт истог и редован сервис уочи почетка грејне сезоне за 2016/2017 и 2017/2018 годину.

Грејна сезона почиње 15. октобра и траје до 15. априла. У периоду од 1. до 10. октобра врши се проба функционисања свих топлотних извора и ремонт постројења дистрибутивног система.

У току грејне сезоне грејни дан траје од 6 до 21 сат, а данима викенда од 7 до 21 сат.

У надлежности ЈП „Комград” су две котларнице: у Дунавској улици (мазут) и Видовданској улици (природни гас). У наша обавеза у току грејне сезоне су били и трошкови електричне енергије котларница.

У Дунавској улици има 286 станова – на систему грејања је 153

У Видовданској улици има 174 стана – на систему је 95

Одлуку о цени топлотне енергије доноси Надзорни одбор ЈП уз сагласност Општинског већа. Цена комуналне услуге снабдевање топлотном енергијом на основу Скупштинске одлуке, бр. 38-13/2017-V., која износила 110,40 дин/м2 са ПДВ-ом.

Одлука СО Бачка Топола обједињује сва права и обавезе дистрибутера и купца. У њему су и услови искључења корисника са система.

Купац се привремено може искључити са система даљинског грејања на основу поднетог захтева за искључење са отказним роком од 30 дана, али не у току грејне сезоне. Захтев се мора поднети од 15.априла до 15.августа. Искључење се врши у случају да је купац регулисао исплату доспелог дуга за грејање из претходног перода. Искључени корисник је дужан да  ЈП плати 25% накнаде за испоручену топлотну енергију због проласка инсталација грејања кроз његов стан, односно пословни простор.

Што се тиче, трајног искључења са система, врши се под техничким условима и на начин који пропише ЈП. Трошкове сноси купац. Трајно искључени купац, такође има обавезу плаћања 25 % накнаде за испоручену топлотну енергију због топлотног добитка путем инсталација, које пролазе кроз њихове просторије. Од 21.12.2017.године Скупштинском одлуком за трајно искључене кориснике топлотне енергије имали су обавезу да плаћају 10 % накнаде од испоручену топлотну енергију због топлотног добитка путем инсталације које пролазе кроз њихове просторије, а која накнада је била 25%.