Услуге зоохигијене обухватају хватање и збрињавање паса луталица, као и превоз угинуле стоке.

У надлежности ЈП „Комград” је и брига о напуштеним псима. Намера нам је да хватањем паса луталица заштитимо људе, пре свега децу, јер је највише паса луталица поред образовних установа и у центру града , а истовремено желимо да будемо хумани према животињама.

Пси су редовно храњени, мењана је вода и чишћени су боксови.

Кључ за решавање проблема напуштених животиња је у заустављању напуштања, што можемо постићи само: одговорним власништвом, санкционисањем напуштања и контролом размножавања власничких паса.

 

ЈП „Комград”, Служба комуналне зоохигијене свакодневно до 9 часова прима пријаве за превоз угинуле стоке, а на располагању је број  024/712-510. Ова услуга је бесплатна, а уследила је после забране да сточари лешеве закопавају, или пале у својим газдинствима и обавезе да их преузме кафилерија. Ову услугу финансира локлана самоуправа, која је посао поверила „Комграду”.  Угинула стока се превози у кафилерију „Протеинка” у Сомбор.