Услуге зоохигијене обухватају хватање и збрињавање паса луталица, као и превоз угинуле стоке.

У надлежности ЈП „Комград” је и брига о напуштеним псима. Намера нам је да хватањем паса луталица заштитимо људе, пре свега децу, јер је највише паса луталица поред образовних установа и у центру града , а истовремено се залажемо за хуман приступ према напуштеним животињама.

У привременом прихватилишту се води рачуна о напуштеним животињама, што подразумева редовно храњење, обезбеђење санитарних услова – редовно чишћење, прање и дезинфекција боксова, обављање дератизације, као и свакодневни надзор здраственог стања.

 

ЈП „Комград”, Служба комуналне зоохигијене радним данима прима пријаве за превоз угинуле стоке, а на располагању је број  024/712-510. Ова услуга је бесплатна, а уследила је после забране да сточари лешеве закопавају, или пале у својим газдинствима и обавезе да их преузме кафилерија. Ову услугу финансира локалана самоуправа, која је посао поверила „Комграду”.