DEŽURNI TELEFONI

Besplatni telefon za reklamacije

Proveru stanja računa za komunalne usluge

Za proveru stanja računa za komunalne usluge, unesite šifru sa računa („šifra korisnika” ispod Vašeg imena na računu). Nakon unosa možete pogledati trenutno stanje računa sa svim dosadašnjim zaduženjima i uplatama, kao i stanje vodomera. Podaci se ažuriraju u ponoć, te je od poslednje uplate potrebno da prođe 24 sata da bi bila iskazana.

    Sahrane

    Pogledajte sve sahrane →

    Posetite našu Facebook stranicu