DAN PLANETE ZEMLJE- 22.APRIL

 

DANAS SE ŠIROM SVETA OBELEŽAVA VEOMA ZNAČAJAN DATUM ZA ČOVEČANSTVO U CILJU PODIZANJA SVESTI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE.  JP KOMGRAD SE SVAKODNEVNO SUOČAVA SA IZAZOVIMA OČUVANJA NAŠE OKOLINE, ULAŽUĆI VELIKE NAPORE DA NAŠ GRAD BUDE ČIST, UREDAN I PRIJATAN ZA ŽIVOT. ZAPOSLENI U KOMUNALNOJ SLUŽBI OBAVLJAJU TEŽAK I NIMALO PRIJATAN FIZIČKI POSAO, TE BI I MI KAO ZAJEDNICA TREBALI DA DOPRINESEMO OČUVANJU NAŠE SREDINE I  DA ADEKVATNO LAGERUJEMO KOMUNALNI OTPAD.

CILJ NAŠEG PREDUZEĆA JE DA SE SMANJI KOLIČINA OTPADA, TAKO ŠTO BI SELEKTIVNIM ODVAJANJEM OTPADA SMANJILE KOLIČINE OTPADA NA DEPONIJAMA. PRVI KORAK U OSTVARENJU OVOG CILJA JE PODELA PLAVIH KANTI, KOJE KOMGRAD VRŠI U SVOJIM PROSTORIJAMA, SVAKI RADNI DAN OD 7 DO 14 SATI.

KADA SVAKO DOMAĆINSTVO BUDE POKRIVENO PLAVOM KANTOM, PREDUZEĆE ĆE NAJAVITI POČETAK I NAČIN TRANSPORTA SELEKTIVNOG OTPADA.

 

ČUVAJMO PRIRODU, KAKO BISMO SAČUVALI I ZDRAVLJE LJUDI!