Novi izgled kontejnera

JP „Komgrad” organizovalo je nesvakidašnju, ali veoma kreativnu akciju. Kako bi kontejneri izgledali urednije i lepše, u saradnji sa ovdašnjim Domom kulture i članovima Društva slikara amatera „Ač Jožef” dogovoreno je da će svoju kreativnost i spretnost dočarati na kontejnerima. Akcija je održana danas na prostoru Umetničke kolonije, a akcija je i od strane učesnika bila izuzetno dobro prihvaćena. Na ideju su u ovom komunalnom preduzeću došli tako što su smatrali da će sa ovako ulepšanim kontejnerima i zanimljivim motivima doprineti da centar grada bude uređeniji, a samim tim će kontejneri biti vizuelno lepši. Novi izgled dobio je kontejner od 5m3 , šest kontejnera od 1,1m3 ,  kao i nekoliko manjih kontejnera, koje je ustupila Mesna zajednica Bačka Topola.

Veliko hvala slikarima „Ač Jožef” sekcije, mesnoj zajednici Bačka Topola i Domu kulture na nesebičnoj podršci u realizaciji ove akcije!