OBAVEŠTENJE-PAČIR-STARA MORAVICA

Obaveštavamo stanovnike MZ Stara Moravica da je 15.februar, Dan državnosti neradni dan i u JP Komgrad, pa će shodno tome izostati uobičajeno sakupljanje komunalnog otpada iz domaćinstava. Za reon predviđen četvrtkom biće postavljen kontejner od 5m3 , na tri lokacije, koje će biti na raspolaganju stanovnicima ulica iz kojih se odvoženje vrši četvrtkom.

————————————————————————————————————

Obaveštavamo stanovnike MZ Pačir da je 16.februar, Dan državnosti neradni dan i u JP Komgrad, pa će shodno tome izostati uobičajeno iznošenje komunalnog otpada iz domaćinstava. Za reon predviđen petkom biće postavljeni kontejneri od 5m3, na dve lokacije,  koje će biti na raspolaganju stanovnicim ulica iz kojih se odvoženje vrši petkom.