OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA JP KOMGRAD

 

 

Na osnovu važećeg Cenovnika JP „Komgrad” od 01.01.2023.godine menja se način obračuna isporuke vode za piće za domaćinstva, koja nemaju ugrađen vodomer. Umesto dosadašnjeg paušalnog obračuna od 7m3 po članu domaćinstva  u buduće će mesečni iznos biti 880 dinara po članu domaćinstva.

Ukoliko ne postoji tehnička mogućnost za ugradnju vodomera ili obračun potrošene vode na osnovu vodomera, primenjivaće se dosadašnji princip naplate.

Pozivamo sve zainteresovane korisnike za ugradnju vodomera da se prijave, kako bi se utvrdili tehnički uslovi I mogućnosti I kako bi izbegli plaćanje po gore navedenoj ceni.

 

Hvala na razumevanju!