Počela izgradnja i rekonstrukcija jarkova za odvod atmosferskih voda u Bačkoj Topoli

Ovih dana su otpočeli radovi na sanaciji odvodnih jarkova u cilju poboljšanja odvođenja atmosferske vode . Projekat se realizuje u ulicama Jožefa Šinkovića, Svetosavska, deo ulice Omladinska (od ul. Lenjinova do ul. Ferenca Lista) i deo ulice 7. jula (od ul. J.Šinkovića do ul.Omladinska). U navedenim ulicama odvod atmosferskih kanala je u lošem stanju, na nekim mestima su potpuno zatrpani, cevasti propusti ispod kolskih prilaza su samo delimično izvedeni. Sanacija obuhvata produbljivanje postojećih odvodnih jarkova, čišćenje bankina između saobraćajnice i jarka, čišćenje postojećih i ugradnju novih cevastih propusta ispod kolskih prilaza i postavljanje novih cevastih propusat ispod kolovoza.

Sanacijom odvodnih jarkova u navedenim ulicama će se obezbediti kvalitetnija odvodnja i sprečiti zadržavanje atmosferskih voda na kolovozu i bankinama kolovoza, kao i na zelenim površinama.