Почела реализација Јавних радова у Бачкој Тополи

Локална самоуправа Бачка Топола је ЈП „Комград” поверила реализацију Јавних радова. Организују се с циљем запошљавања пре свега теже запошљивих незапослених лица, а у инетерсу одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, као и одржавања и заштите животне средине. На период од 7 месеци, ангажовано је 17 лица, који ће у предстојећем периоду радити на 5 локација у граду, а сходно потребама и проценама на терену, као и могућностима „Комград”-а, списак локација ћем бити проширен. Тако ће Манифестациони трг, градски парк, овдашње језеро, простор око фонтане код библиотеке „Ержебет Јухас” и сам центар града, током летњег периода бити уређен и погодан за окупљање наших суграђана, а пре свега уредан и сређен. Активности предвиђене јавним радовима су кошење траве на територији града, орезивање и сакупљање сувог грања, сакупљање комуналног отпада, садња и заливање цвећа, одржавање дрвенарије, односно реквизита на дечијим игралиштима. За Јавне радове локална самоуправа је издвојила  око 6,5 милиона динара, колико је потребно за исплаћивање месечне зараде ангажованих лица у уговором предвиђеном период (април-новембар 2018.). У сарадњи  са месном заједницом Бачка Топола, а по потреби, у граду мењамо клупе и

дотрајале канте за сакупљање отпада.