Povećanje cena komunalnih usluga

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА

 

 

 

На основу члана 69. , тачка 3 Закона о јавним предузећима  и члана 28. Закона о комуналним делатностима Општинско веће Општине Бачка Топола донело је РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП КОМГРАД БАЧКА ТОПОЛА, дана 01.јуна 2022.године које се примењује од 01.07.2022.године.

На основу Решења о измени ценовника цене комуналних услуга ће бити увећане за 10 %.

Нови Ценовник ће бити постављен на web страници ЈП Комград од 01.07.2022.године.

 

 

 

ЈП Комград Бачка Топола