Служба зоохигијене свакодневно прима пријаве за одвожење угинуле стоке

ЈП „Комград”, Служба комуналне зоохигијене свакодневно до 9 часова прима пријаве за превоз угинуле стоке, а на располагању је број 024/712-510. Ова услуга је бесплатна, а уследила је после забране да сточари лешеве закопавају, или пале у својим газдинствима и обавезе да их преузме кафилерија. Ову услугу финансира локлана самоуправа, која је посао поверила „Комград”-у. Угинула стока се превози у кафилерију „Протеинка” у Сомбор.