JP„Komgrad” je prepoznalo značaj edukacije, pre svega najmlađih sugrađana po pitanju selektivnog sakupljanja otpada, ali i ostale delatnosti komunalnog preduzeća.
Ovaj projekat u sebi obuhvata unapređenje institucionalnih kapaciteta opštine Bačke Topole, unapređenje svesti građana u opštini Bačka Topola o potrebi adekvatnog postupanja sa otpadom, kao i proširenje obuhvata i unapređenje sistema organizovanog prikupljanja otpada uz smanjenje količina otpada (selekcijom i reciklažom) na području opština Bačka Topola.
Osnovni cilj pomenute projektne ideje odnosio se prvenstveno na razvijanje kulture selektivnog odlaganja otpada putem edukativnih i praktičnih aktivnosti za učenike predškolskog i osnovnog obrazovanja, kao i podizanje opšte ekološke svesti ukupnog stanovništva na području opštine Bačka Topola. Glavni cilj projekta je edukovanje najmlađih o značaju ispravnog odlaganja otpada, pa će predškolci PU „Bambi” I učenici nižih razreda osnovnih škola (na početku dve gradske škole) proći i predavanja na ovu temu. Reč je o predavanjima na srpskom i mađarskom jeziku.
Opština Bačka Topola bi uspostavila efikasan sistem upravljanja otpadom, u skladu sa usvojenim strateškim prioritetima i principima održivog razvoja i dobrog upravljanja.