Usluge zoohigijene obuhvataju hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica, kao i prevoz uginule stoke.

U nadležnosti JP „Komgrad” je i briga o napuštenim psima. Namera nam je da hvatanjem pasa lutalica zaštitimo ljude, pre svega decu, jer je najviše pasa lutalica pored obrazovnih ustanova i u centru grada , a istovremeno želimo da budemo humani prema životinjama.

Psi su redovno hranjeni, menjana je voda i čišćeni su boksovi.

Ključ za rešavanje problema napuštenih životinja je u zaustavljanju napuštanja, što možemo postići samo: odgovornim vlasništvom, sankcionisanjem napuštanja i kontrolom razmnožavanja vlasničkih pasa.

 

JP „Komgrad”, Služba komunalne zoohigijene svakodnevno do 9 časova prima prijave za prevoz uginule stoke, a na raspolaganju je broj  024/712-510. Ova usluga je besplatna, a usledila je posle zabrane da stočari leševe zakopavaju, ili pale u svojim gazdinstvima i obaveze da ih preuzme kafilerija. Ovu uslugu finansira loklana samouprava, koja je posao poverila „Komgradu”.  Uginula stoka se prevozi u kafileriju „Proteinka” u Sombor.