Blaga zima pogodovala je za realizaciju terenskih radova

Lepo vreme pogodovalo je za veći broj aktivnosti na terenu, pa su tako radnici JP Komgrad-a proteklih nedelja intenzivno radili na uređenju, pre svega centra grada ali i nekoliko značajnih lokacija u gradu. Tako se uređivao prostor oko obrazovnih ustanova, kao i na obali bačkotopolskog jezera, ali i budućeg kamp prostora, gde su se uklanjale suve i stare grane.  Čim se vreme stabilizuje i bude pogodno za baštenske radove, i ove godine je u planu ozelenjivanje, odnosno oplemenjivanje cvetnim dekoracijama centar grada i najfrekventnije lokacije.