Nastavlja se sa edukacijama o selektivnom sakupljanju otpada

JP Komgrad veliki akcenat stavlja na selektivno odlaganje otpada, kao jedan od vidova pravilnog upravljanja otpadom.  Do sada su na nekoliko lokacija u gradu postavljeni žuti i plavi kontejneri za selekciju plastike, odnosno papira, a u skorije vreme namera je da se u krugu preduzeća postavi i kontejner za odlaganje staklene ambalaže. Posude za sakupljanje otpada su postavljene u zajeničkom interesu stanoništva i radnika komunalnog preduzeća.  Naime, korišćenjem i adekvatnim lagerovanjem komunalnog i reciklažnog otpada korisnici naših usluga uvažavaju značaj čistoće i odgovornog postupanja sa otpadom, i na taj način olakšavaju aktivnosti komunalnog reduzeća. Ovaj vid sakupljanja, odnosno selekcije otpada još nije u potpunosti zaživeo u našem gradu, ali dok do toga ne dođe Komgrad će na razne načine skretati pažnju na značaj pravilnog upravljanja otpadom. Znamo da se osnovne životne lekcije uče od malih nogu, pa tako smatramo da smo u našim najmlađim sugrađanima, putem naših edukativnih radionica i likovnog konkursa, koji ćemo raspisati i ove godine, pronašli  partnere u promovisanju i primeni selektivnog sakupljanja otpada.