ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Овим путем обавештавамо кориснике наших услуга да је Општинско веће општине Бачка Топола 26.04.2023.године дало сагласност на Одлуку о измени цене комуналних услуга ЈП „Комград” Бачка Топола, које ће у примени бити од месеца јунa текуће године, односно на рачунима за месец мај.

Ценовник је допуњен новом категоријом корисника, а то су домаћинства са једним чланом. Цена за ову категорију на територији града је 4,1 динар по квадратном метру, а за домаћинства са више чланова остаје непромењена,  5,46 динара. За месне заједнице, у којима „Комград” врши сакупљање и одвожење отпада, домаћинства са једним чланом ће плаћати 450 динара месечно по домаћинству, а домаћинства са више чланова 600 динара.

На основу Одлуке о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене из 2021.године, вршилац комуналне услуге и транспорта комуналног отпада  на територији Општине Бачка Топола је јавно предузеће „Комград”, које је у обавези да изради План преузимања обављања комуналне делатности у насељеним местима  Општине Бачка Топола. На основу наведеног документа, сакупљање отпада, као и директно наплаћивање од корисника ће прво бити уведено у МЗ Стара Моравица. Сакупљање комуналног отпада из месних заједница ће се одвијати двонедељно.