2021.godina

_____________________________________________________________

2020.godina

_____________________________________________________________

2019.godina

JN 2/19-nabavka u otvorenom postupku – prirodni gas

_________________________________________________________________________

JN 1/19 – nabavka u otvorenom postupku – nabavka motornih goriva

_________________________________________________________________________________________________

2018.godina

JN 5/18 – nabavka u otvorenom postupku – nabavka motornih goriva

_______________________________________________________

JN 4/18 – nabavka u otvorenom postupku- dobara – nabavka mazuta

_______________________________________________________________

JN 3/18 – Radovi na adaptaciji sistema grejanja ugradnjom gasnih generatora u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja___________________________________________________________________________________________

JN  2 / 18 u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara – građevinske konstrukcije i materijali_____________________________________________________________________________________________

JN  1 / 18- u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva za potrebe funkcionisanja preduzeća za 2018.godinu