Јела Чавловић, рођ. 1951. год.

Б. Топола, Кизур Иштвана 37

ДАТУМ САХРАНE: 16.03.2018. у 13:00 сати

Источно гробље

ДАТУМ СМРТИ: 14.03.2018.