У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПИЛОТ ПРОЈЕКТА ДАЉИНСКОГ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА

На неколико локација у граду у току је постављање водомера на даљинско очитавање воде. Реч  је о пилот пројекту, који  представља најсавременији део технологије система водоснабдевања. Систем је тако конципиран да се региструју подаци из сата у сат о стању код потрошача. У случају да дође до било какве потрошње која је већа од редовне,  корисник се обавештава о насталој ситуацији, а екипа службе водовода на лицу места приступа отклањању квара.  Веома је битно на време уочити проблем, како не би дошло до великог одлива воде, што касније представља велики проблем када је рачун у питању, а може да изазове и штету на самом објекту. Уколико се овај пилот пројекат покаже као ефикасан и исплатив, станица на водозахвату у Бачкој Тополи ће мерити потрошњу воде за свако појединачно домаћинство без потребе да екипе водовода излази на терен. Иначе, ова услуга би  требало да додатно побољша водоснабдевање на територији града.