Јавни радови

Без обзира што зима још увек није показала своју праву страну у ЈП „Комград” су у приправности од 15.новембра, када је са радом почела и зимска служба. Како би појачало своје капацитете, а прес вега људство, ово комунално предузеће је путем конкурса локалне самоуправе за функционисање зимских јавних радова добило око 700 хиљада динара. Ангажовано је 6 лица, а њихов задатак је одржавање јавних површина, постављање клупа, чишћење тротоара, пешачких прелаза, тргова и игралишта. У плану је и реконструкција еко чесми за шта ће материјал обезбедити месна заједница у чијој су оне и надлежности.

Поменути Јавни радови ће се спроводити до краја марта. Зимска служба „Комгард”-а већ годинама успешно функционише од 15.новембра до 15.марта, а то значи да је у том периоду у приправности комплетна механизација овог предузећа, обезбеђена је довољна количина ризле и соли, као и остали ресурси неопходни за благовремено реаговање у ванредним ситуацијама.