PREUZIMANJE PLAVIH KANTI U JP KOMGRAD

Današnjom promotivnom akcijom u kojoj je učestvovao i predsednik Opštine Bačka Topola, Adrian Satmari, JP Komgrad želi skrenuti pažnju građanima Bačke Topole da se preuizimanje plavih kanti odvija svakog radnog dana od 7 do 14 časova u prostorijama Komgrad-a, bez prethodne prijave.
Molimo sve da iskoriste ovu priliku, kako bi selektivno sakupljanje otpada u našem gradu počelo što ranije.
Hvala!