ЈП„Комград” извршио ревитализацију Фабрике воде на централном водозахвату у Бачкој Тополи

У протеклом период је извршена потпуна ревитализација Постројења за припрему воде за пиће на територији Бачке Тополе. На основу опажања надлежних у ЈП „Комград”, који свакодневно врше контролу система И налога надлежне установе, односно надлежне инспекцијске службе извршени су радови на повећању ефиксаности филтерског дела постројења. Урађена је дефектажа оба филтера, машинско браварски послови, извршена је допуна, односно ревитализација филтерске испуне новим количинама специјалног, чистог, сепарисаног И гранулисаног кварцног песка. У склопу ових радова извршен је и сервис центрифугалне пумпе са припадајућим електромотором, који снабдева град водом за пиће.
Након извршених радова И испитивања од стране надлежне инспекцијске службе константовано је да су испитивани параметри здравствене исправности воде за пиће одговарајући за људску употребу.