JP „Komgrad” nastavlja sa akcijama selektivnog sakupljanja otpada

Nakon veoma uspešnih edukativnih radionica u predškolskoj ustanovi, izmeštanju žutog i plavog kontejnera ispred objekta komunalnog preduzeća, sa ciljem pružanja mogućnosti građanima da u plavi kontejner odlažu papir, a u žuti plastičnu ambalažu za reciklažu, nastavljamo sa promocijom adekvatnog načina upravljanja otpadom. Naime, namera nam je da na što više lokacija u gradu postavimo plave i žute kontejnere, kako bi se što veći broj sugrađana uključio u akciju. Sakupljeni otpad za reciklažu, biće doniran obrazovnim ustanovama, koje već imaju uhodan sistem prosleđivanja otpada u objekte za reciklažu. Smatramo da je ovo najbolji vidi očuvanja životne sredine i ujedno saradnje sa ovdašnjim obrazovnim ustanovama.
Pozivamo sugrađane da iskoriste ovaj vid sakupljanja otpada i ambalažni otpad, kao i iskorišćeni papir lageruju u žute i plave kontejnere. Isti su osim kod objekta JP „Komgrad” postavljeni ispred zgrade lokalne samouprave i kod Manifestacionog trga.