Obaveštenje o poskupljenjue cena komunalnih usluga

 

Obaveštavamo naše korisnike, da na osnovu Rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni cene komunalnih usluga od strane Opštinskog veća na sednici od 01.juna, i na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima, kao i na osnovu člana 69. Zakona o komunalnim preduzećima, cene komunalnih usluga se u JP „Komgrad-u” od 01. jula povećavaju za 10 %.

Važeći Cenovnik biće dostupan na našoj web stranici.