Обавештење за кориснике услуга испоруке топлотне енергије

Обавештавамо све кориснике услуге испоруке топлотне енергије у Котларницама Дунавска 2 и Видовданска 11 да у периоду од понедељка 30.07. до 17.08.2018.године (петак) могу предати писмени захтев на писарници ЈП „Комград”-а уколико је неко од станара заинтересован за прикључење на топловодну мрежу. Након наведеног периода планира се пражњење система, тј. испуштање воде, о чему ћемо станаре благовремено обавестити. Детаљније информације заинтересовани могу добити лично или путем телефона 712-510.