2023.ГОДИНА

 

Извештај о степену усклађености планираних и реал. активности 3 квартал

Извештај о степену усклађености  планираних и реал.  активности 2 квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реал. активности 1 квартал

__________________________

2022.ГОДИНА

Извештај о раду 2022.

Извештај о степену  усклађености планираних и реал. активности 4 квартал

Извештај о степену усклађености планираних и рела. активности 3 кавртал 01.01.-30.09.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реал. активности 2 кавртал- 01.01.2022-30.06.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реал. активности 1 квартал- 01.01.-31.03.2022.

__________________________

2021.ГОДИНА

Извештај о раду за 2021.годину

 

Извештај о степену усклађености планираних и реал. активности 01.01.-31.12.2021.

Извештај о степену ускл. планираних и реал. акт. 3 квартал- 01.01.2021. 30.09.2021.

Извештај о степ. усклађ. планираних и реализованих акт. 2 квартал 2021

Извештај о степену усклађености планираних и реал. активности 1 квартал- 01.01.-31.03.2021.

___________________________________

2020.ГОДИНА

Извештај о раду за 2020.годину

 

Извештај о степену усклађености планираних и реал. актив. I кварта 2020

Извештај о степ. ускл. планираних и реал. активности II квартал 2020

__________________________________

2019.ГОДИНА

Извештај о раду ЈП Комград за 2019.годину

 

Квартални извештај-3

Квартални извештај 01.01.-30.06.2019.

________________________________

2018.ГОДИНА

 

Извештај о раду ЈП Комград  за 2018.годину

 

Квартални извештај 01.01-31.12.

Квартални извештај 01.01-30.09.

Квартални извештај 01.01-30.06.

__________________________________________________________________________________

2017.ГОДИНА

Извештај о раду за 2017.годину